Miód, pasieka, Sklep

Życie pszczół

Jak wielką rolę w życiu pszczół odgrywa woda?

Woda w życiu pszczół. Wiosenne poszukiwanie wilgoci

Jak wielkie znaczenie w życiu pszczół odgrywa woda? Te pożyteczne owady potrzebują jej nie w mniejszym stopniu niż nektaru i pyłku kwiatowego. Wyjaśniamy gdzie jej szukają, jak ją przynoszą do ula, oraz co z nią ...

- 26 marca 2021

W ulu zima nie taka zła

Zima nie odpuszcza, mróz, śnieg i wiatr powstrzymują zwierzęta i rośliny przed jakąkolwiek aktywnością. Przyroda śpi. Czy aby na pewno nic się z nią nie dzieje? Co robią pszczoły w ulu? Także śpią? W każdym ulu o ...

- 23 lutego 2018

PUCZ W ULU

Czy wiecie, że pszczoły też potrafią dokonać przewrotu? Sytuacja taka nazywa się „cichą wymianą matki”. Dzieje się tak, jeśli pszczoły uznają swoją matkę za wadliwą, tzn. składa ona zbyt małą ilość jajeczek, ...

- 12 maja 2017

SPRAGNIONE PSZCZOŁY

Na przedwiośniu, by rodzina pszczela dobrze się rozwijała, niezwykle istotna jest dla niej woda. Pszczoły, by karmić rozwijający się pierwszy czerw, muszą rozcieńczać wodą zapasy cukrowe i pierzgę. Jeśli nie mogą ...

- 9 marca 2017

WIOSENNY OBLOT OCZYSZCZAJĄCY

U nas wczoraj było ponad 16° C, dzięki czemu pszczoły miały pierwszy w tym roku oblot. Nazywany jest on wiosennym oblotem oczyszczającym, gdyż pszczoły po całej zimie mogły się wypróżnić. Nareszcie słychać w ...

- 28 lutego 2017

DZIEWORÓDZTWO

Jako pierwszy zjawisko dzieworództwa zaobserwował i opisał w pracy naukowej śląski ksiądz i uczony Jan Dzierżoń. Nazywany jest Ojcem Współczesnego Pszczelarstwa oraz Śląskim Kopernikiem Uli. Dzięki niemu na świecie ...

- 27 grudnia 2016

JAK SSAK?

Teoria przyrównania pszczół do ssaków nie jest nowa, po raz pierwszy sformułował ją wybitny niemiecki pszczelarz Johannes Mehring w XIXw. Według niego rój stanowi jeden wspólny organizm, gdzie pszczoły to organy ...

- 16 grudnia 2016

PSZCZOŁA TO NIE NIEDŹWIEDŹ

Późną jesienią od lat duża ilość znajomych/klientów pyta jak tam pana pszczoły? Pewnie już śpią? Kiedy odpowiadam, że pszczoły zimą nie zapadają jak niedźwiedzie w sen zimowy, są szczerze zdziwieni…. Pszczoły po to ...

- 9 listopada 2016

WIELKIE BUDOWNICZYNIE

O ile człowiek budując stawia rusztowania, żurawie, to pszczoły tworzą je z własnych ciał. Układają się w swego rodzaju wiszące łańcuchy, w łańcuchach tych podnoszą temperaturę otoczenia o około 5 stopni Celcjusza. ...

- 29 października 2016

SEN PSZCZÓŁ. KIEDY I PO CO PSZCZOŁY ŚPIĄ?

Pierwsze obserwacje pszczelego snu poczyniono w 1983 r., gdy odnotowano długotrwały bezruch tych owadów. Jednak naukowcy dalej chcieli zgłębić temat i dowiedli, że pszczoły śpią po 5-8 godzin na dobę, a zbieraczki ...

- 25 czerwca 2016