Miód, pasieka, Sklep

Pszczoły i ustroje polityczne

9 marca 2018 1585 0 0

Czy wiecie, że spojrzenie na strukturę rodziny pszczelej było uzależnione od panującego ustroju w danym kraju? Drogi ludzi i pszczół krzyżowały się od tysięcy lat. Człowiek wnikliwie obserwował życie tych niesamowitych owadów. Często przyrównywał życie roju do społeczności, w jakiej sam żył.

Starożytność

Już starożytni Egipcjanie widzieli w pszczelej rodzinie państwo rządzone przez faraona, który był otoczony wiernymi pszczołami-sługami i niewolnikami, wykonującymi jego wolę i spełniającymi wszystkie jego zachcianki.

Starożytni Grecy, Platon (IV w.p.n.e.), a później Arystoteles w „Historii zwierząt” przyrównywał stosunki panujące w ulu do niewolniczego społeczeństwa, rządzonego przez trutnie- arystokratów.

W starożytnym Rzymie Piliniusz w „Historii naturalnej” opisuje królową jako cezara z błyszczącym „piętnem” na czole, podobnym do diademu. Cezar otoczony strażą budzi respekt i szacunek. Podobnie Wergiliusz, w „Georgice” pisze, że cezar pilnuje porządku w ulu.

XVI i XVII wiek

Mija półtora tysiąca lat, Szekspir w „Henryku V” opisuje ul jako monarchię, w której król ma urzędników, wojsko posiadające żądła szukające w terenie łupów. Pszczeli kupcy handlują poza ulem, robotnice „wznoszą złote sklepienia” jak mularze. Wszystkiemu przygląda się król-monarcha w otoczeniu arystokracji – „ziewających i zleniwiałych” trutni.

Francuski pisarz Simon twierdził, że w ulu może żyć kilku królów, którzy oddzielają swoje państwa murami z plastrów, często między królami w ulu wybuchają wojny.

W szesnastowiecznej Anglii pszczela rodzina w opisach do złudzenia przypomina elżbietańską, kupiecką epokę.

Z kolei siedemnastowieczna Francja idealnie odwzorowuje w opisach pszczół system feudalny. Zresztą system absolutyzmu oświeconego to idealne podłoże propagandowe do przyrównywania doń stosunków panujących w ulu.

XIX wiek

W XIX wieku zmiany zachodzące w ówczesnych społeczeństwach zaczęły kruszyć mury „pszczelej monarchii”. Niemiecki filozof Ludwik Buchner w „Życiu psychicznym zwierząt” pisze, że „Królowa znajduje się pod nadzorem i jest uzależniona od robotnic… Nie posiada ona przywileju osobistej nietykalności…” Swoim życiem odpowiada za właściwe pełnienie obowiązków.

Wraz z Wiosną Ludów nastąpiło uspołecznienie zjawisk zachodzących w rodzinie pszczelej. Lew Tołstoj w „Historii ula z łubianym daszkiem” wykorzystał przykład pszczół do demaskowania zwyrodnień ustroju monarchistycznego oraz społeczeństwa oszukiwanego i grabionego przez trutnie.

XX wiek

Komunizm przyniósł w swoich teoriach „pszczelą władzę ludową”. Zaczęto pisać o tym ,jak to tłumienie cech indywidualnych u pszczół przyczynia się do rozwoju i dobra ogólnego rodziny (społeczeństwa). Matka pszczela to osobnik nadzorowany przez kolektyw robotnic.

W XX wieku także na Zachodzie snuto dziwne porównania i teorie, brytyjski pszczelarz S.G.Butler napisał w swojej książce, że życiem pszczół w ulu kieruje tylko kilka pszczół, które nie biorą czynnego udziału w pracach, a tylko ograniczają się do koordynowania ich.

W stanach Zjednoczonych, nawet w wydaniach encyklopedii pszczelnictwa pisano, że w każdym ulu znajduje się pszczeli Wall Street. Znany w USA pszczelarz Allan Lathgam głosił, że rój rządzony jest przez swego rodzaju pszczoły-akcjonariuszki, posiadające pakiet kontrolny (sic!)…

Co z XXI wiekiem?

Oczywiście współcześnie mamy olbrzymią wiedzę na temat biologii rodziny pszczelej. Jednak i dziś można pokusić się o fantazyjne porównania.

Matka pszczela to swego rodzaju menedżer, który kieruje przedsiębiorstwem, gdy przedsiębiorstwo szwankuje w wyniku złego zarządzania, pracownicy decydują o wymianie menedżera..

Jakie jest Wasze zdanie na poruszone zagadnienia?

Zapraszam serdecznie do dyskusji.

Źródła: Wikipedia; Bee, I. Chalifman

Sklep internetowy z miodem pasieki Pszczoły i my

Tags: historia pszczół, matka pszczela, pszczoły, rodzina pszczela Categories: Historia
share TWEET PIN IT SHARE