BLOG

Ulga dla pszczół

W tym sezonie w naszej części Polski pszczoły nie miały możliwości oblotu śródzimowego, jak to było w poprzednich latach. Dopiero w niedzielę pogoda pozwoliła im po prawie pięciu miesiącach na wypróżnienie się, co traktuję już jako oblot wiosenny. Dla osób niezorientowanych. Pszczoły od zawiązania sie kłębu zimowego, przy niskich temperaturach na zewnątrz, nie maja możliwości […]

16 marca 2018 1392 0 0