BLOG

ZABÓJCZE NEONIKOTYNOIDY

  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) opublikował raport dotyczący szkodliwości neonikotynoidów. Wcześniejsze badania (2013) obejmowały pszczoły miodne, te poszerzono o inne zapylacze, jak dzikie pszczoły i trzmiele. Wyniki oparto na analizie ponad 1500 badań. Neonikotynoidy należą do najszerzej na świecie stosowanych insektycydów, ich działanie polega na wnikaniu substancji do całego organizmu rośliny, począwszy od […]

2 marca 2018 903 0 0