Miód, pasieka, Sklep

ABC MIODU – CZĘŚĆ VII

14 kwietnia 2017 1468 1 1

Melitopalinologia to dział nauki zajmujący się badaniem pyłku znajdującego się w produktach pszczelich. Identyfikacja pyłku pozwala na rozpoznanie źródeł pożytków nektarowych oraz pyłkowych i ujawnia pochodzenie geograficzne roślin, z których pyłek pochodzi, a tym samym pochodzenie miodu.

Badanie polega na przeliczeniu pod mikroskopem ilości i rodzajów pyłku na płytce o rozmiarach 1 cm2, co odpowiada 1 gramowi miodu. Metodologia jest bardzo czasochłonna i dość skomplikowana, nie będziemy jej dokładnie opisywać.

Miody nektarowe dzielimy na:
nadprószone – niektóre rośliny mają tak zbudowane kwiaty, że pyłek z nich występuje w miodzie w znacznych ilościach; by uznać je za odmianowe muszą zawierać co najmniej 90% pyłku (kasztan jadalny, eukaliptus, niezapominajka)
niedoprószone – miody te powstają z roślin o budowie kwiatu, którego budowa utrudnia zaprószenie nektaru pyłkiem; takie rośliny w Polsce to np. robinia akacjowa, w przypadku której by uznać miód za akacjowy wystarczy zaprószenie pyłkiem w ilości 30%; w przypadku lipy to 20%

Jeśli chodzi o analizę miodów spadziowych, to stopień spadziowości wyraża się stosunkiem fragmentów grzybni, glonów i zarodników grzybów wyrastającymi na spadzi do liczby ziaren pyłku roślin nektarodajnych.

Do zafałszowania badania pyłkowego może przyczynić się niechcący pszczelarz, który wiruje plastry z pierzgą lub pozostałościami poprzednio wirowanych miodów.

Za zdjęcia mikroskopowe serdecznie dziękujemy panu Ernestowi Stawiarzowi.

Tags: jakość miodu, miód, pyłek Categories: Miód
share TWEET PIN IT SHARE
Comments
  1. -

    Fajne ABC